С акцент върху бъдещето на българския баскетбол и налагането на млади състезатели в отборите премина днешното заседание на НБЛ. В зала “Триадица“ представителите на 10-те елитни клуба у нас се събраха на важно, продължило близо 7 часа Общо събрание на лигата, на което разискваха над 10 важни въпроса за следващия сезон. На заседанието присъства и националният селекционер Росен Барчовски, съобщават от лигата.

Най-сериозно внимание предизвика точка 3 от Дневния ред, по която бе взето следното решение: „В тимовия лист да присъстват един състезател под 20-годишна възраст (родени през 2001 г.) и един състезател под 24-годишна възраст (родени през 1997 г.) за 2020/2021. За следващия сезон (б.а. - 2021/2022) двама състезатели до 20-годишна възраст (родени през 2001, 2002) и един състезател под 24-годишна възраст (родени през 1998 г.) Състезателите трябва да бъдат картотекирани поне 3 години в БФБаскетбол.“

Делегатите единодушно приеха финансовия отчет за 2019/2020. След дискусия и гласуване с 8 гласа „За“ и 2 – „Против“ бе решено да се предложи на Управителния съвет да не се променя общият брой на чужденцитеи остава, както до сега - общо 5 чужденци – трима на терен и възможност за замяна на двама чужденци по време на 2020/2021 и 2021/2022“.

Делегатите решиха да изчакат и да обсъдят на следващото заседание кандидатури за поста Генерален мениджър на НБЛ. От следващия сезон на поста Спортен директор на лигата се завръща Сандра Велчева, а длъжността Администратор отпада. Дисциплинарно-административният съвет на НБЛ ще остане в непроменен състав и ще бъде въведена лицензионна система за клубовете.

Освен това, единодушно бе прието финансовите параметри за участие в НБЛ да останат непроменени.

Източник: НБЛ