Quantcast

Общи условия

Настоящите Общи условия се прилагат при използването на уеб страницата, намираща се на www.bball.bg и сродните й субдомейни (наричана за по-кратко „Сайт, Сайта или Сайтът”).

При използването и посещаването на Сайта, Вие се съгласявате да спазвате Общи условия и реда, изложени по-долу. Ако не желаете да бъдете обвързани с тези условия и правила, не трябва да използвате или посещавате Сайта.

Екипът на bball.bg си запазва правото да променя настоящите Общи Условия по всяко време и по собствена преценка, без предизвестие. С използването и посещаването на Сайта ще се счита, че Вие приемате Общите Условия, съществуващи към момента на ползване или посещаване на Сайта.

1. Определения

„Вие” означава Вас, потребителят на Сайта bball.bg и съответно „Вашата” следва да се тълкува по съответния ред. „Ние/нас” означава bball.bg и „Нашите” следва да се тълкуват по съответния начин. „Сайтът” има значението, както е посочено по-горе. "Данни за потребителя" означава лични данни, които Вие може да ни предоставите при употребата на Сайта. "Потребители" означава потребители на Сайта като цяло и/или индивидуално в зависимост от контекста. "Уебсайт" означава сайт намиращ се в интернет/ World Wide Web.

2. Допустимо използване

Вие се съгласявате, че при използването на Сайта ще спазвате и ще се съобразявате със следните условия:

2.1  Вие няма да публикувате или предавате чрез Сайта клеветнически, заплашителни, неприлични, вредни, порнографски и други незаконни материали или материали, които биха нарушили по някакъв начин Нашите права или на други (включително и правата върху интелектуалната собственост, правата на поверителност или правата на неприкосновеност на личния живот), или да причините или предизвикате проблеми или други неудобства. Вие няма да изразявате мнения, които са вулгарни, жестоки, сексистки, расистки или обидни. Винаги се отнасяйте към другите потребители с уважение.

2.2 Вие няма да публикувате съдържание или по друг начин да използвате намиращото се такова на Сайта за търговска цел. Всякакви материали, съдържание или информация намиращ се на Сайта, които не са Ваша собственост, не могат да се използват без изричното разрешение на собственика на съдържанието и/или материала, или екипът на bball.bg
2.3  Вие не можете да копирате, изтегляте, възпроизвеждате, публикувате, редактирате, излъчвате, предавате по никакъв начин, какъвто и да е материал от Сайта, освен ако тези материали са за Вашата лична нетърговска употреба.
2.4  Вие се съгласявате да се придържате към съответните специфични правила на всеки конкурс, игра, томбола или промоция (в различните и всичките им разновидности), в която участвате чрез Сайта.
2.5  Вие няма да правите нищо, което да се отразява на достъпността или сигурността на Сайта или да причините неудобство или обида на нашите служители.

3. Сайтовете на трети страни

3.1 Вие се съгласявате, че Ние не сме отговорни за достъпността на сайтовете на трети страни и съответните им материали, които са публикувани и достъпни на Сайта.

3.2 bball.bg не носи отговорност за сделки между Вас и всички външни рекламодатели или търговци, намерени на или чрез Сайта, включително за плащания и доставки на продукти, залагания, услуги и всякакви други споразумения, условия, гаранции или дейности, свързани с подобни сделки. Ние не носим отговорност за загуби или щети от всякакъв вид, направени в резултат от подобни сделки.
3.3 Връзката към сайтове на трети страни не предполага, че bball.bg одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на bball.bg.

4. Интелектуална собственост

4.1 Всички авторски права, търговски марки и всички други права на интелектуална собственост във всички материали или друго съдържание, които са част от Сайта, са собственост на bball.bg или на нашите лицензодатели. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на bball.bg, посочване на източника и добавяне на линк към www.bball.bg. Вие няма да подпомагате или предоставяте съдържание, на която и да е трета страна, копирате, възпроизвеждате, предавате, разпространявате, редактирате, използвате с търговска цел или да създавате производни съдържания на такъв материал или съдържание. Видеоматериалите които се намират или са използвани в Сайта са собственост на съответните потребители, които са ги споделили в Сайта. Видеоматериалите не са собственост на bball.bg, Сайтът и неговите производни. Клубните лога на всички отбори са интелектуална собственост на съответните баскетболни организации и техните производни, контрагенти и други. В Сайта са използвани съдържание, материали (в това число фотографски снимки) от www.wikipedia.org , www.flickr.com , и други. Информацията, съдържанието и материалите на Сайта, които не са собственост на bball.bg, са собственост на съответните физически или юридически лица. Всякакъв вид нарушаване на правата на интелектуална собственост ще бъдат преследвани с пълната строгост на законите на Република България.

4,2 Ако Вие станете свидетел на такова разпространение, търговска експлоатация или всякакво друго действие, което е в противоречие с настоящите Общи условия, Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно.

4.3 Вие потвърждавате, че с публикуването на материали в Сайта, Вие предоставяте на нас и нашите лицензодатели вечен, без възнаграждение, в световен мащаб лиценз за използване на материалите, както в рамките на Сайта, така и по всякакъв друг начин. Лицензът за копиране, разпространение, излъчване, и по друг начин предаване, както и адаптиране и редактиране на материалите.

5 . Без гаранции

Цялото съдържание на Сайта подлежи на периодични промени и се представя такова, каквото е, без никаква гаранция за какъвто и да е вид, точно изразена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до, косвени гаранции за пригодност за определена цел, за правата или тяхната ненарушимост. Без да ограничава гореизложеното bball.bg не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който вие може да използвате каквото и да е съдържание, няма да наруши правата на трети страни. Допълнително, във връзка с каквито и да е дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, bball.bg не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона; когато материалът се намира на такова място в Сайта.

6. Закони и юрисдикция

Тези Общи условия за Вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.